Arbejdsområder


Eftersom det ofte handler om helhedsorienteret indsats kommer man ikke udenom familien og relevante alternativer til den unge med behov. Socialprofil arbejdsområder hænger sammen med de erfaringer som vores samarbejdspartnere og forskning på området fortæller os virker. Vi lægger stor vægt på at holde os opdaterede på den nyeste viden. Viden der kan bruges for at gøre processen kortere for alle parter.

Socialprofil tilbyder


Socialprofil tilbyder støttekontaktpersoner og familiebehandling med en høj faglighed. Det er personer, der arbejder systemisk og har et netværk af ressourcer bag sig. Vores korps af støttekontaktpersoner eller familiebehandlere varierer mellem forskellige faggrupper. Det kan være uddannede pædagoger, lærere, sociologer, psykologer, kriminologer, socialrådgivere, UU- vejledere (uddannelsesvejledere), politifolk og personer fra militæret.
Vores personale yder vejledning og sparring til hinanden omkring de problemstillinger, de møder i arbejdet med de unge.I arbejdet med de unge kommer man ikke udenom familien. Det er her vores tilgang og arbejde med systemiske/kognitiv metoder i særlig grad kan være med til at skabe overblik og nye muligheder.

På kort sigt bliver der arbejdet med at gøre forældrene bedre til at forstå og håndtere deres børn. Når forældrene bliver bedre til at håndtere disse områder, vil de unge oftest ændre adfærd i positiv retning.


Opbygningen af disse positive relationer internt i familien efterfølges af øvelser i at anerkende, motivere og belønne positiv adfærd. Derefter hjælpes forældrene med at forebygge og imødegå vanskeligheder i barnets adfærd gennem en række principper og strategier.

Vores medarbejdere giver overblik over, og genskaber kontakten til, uddannelsessystemet. Mange af de unge har ofte mangelfulde/problemfyldte erfaringer med uddannelsessystemet. Derfor hjælper medarbejderne med at skabe en positiv indgangsvinkel med fokus på den unges ressourcer. Medarbejderne identificerer muligheder frem for begrænsninger. Det gælder både i relation til det faglige, det praktiske og det sociale. Vores erfaringer viser, at de unge har brug for mere end blot vejledning og rådgivning på dette område. Så vores medarbejdere er med på sidelinjen og bruger ofte meget tid på de unge i begyndelsen af processen for at sikre, at den positive udvikling fastholdes.


I nogle tilfælde bliver ”boligen” anvendt i forbindelse med akutte problemer og situationer, hvor det findes nødvendigt at flytte den unge. Tilbuddet er noget, der bruges efter behov og i samarbejde med den enkelte samarbejdspartner. Dette tilbud er ofte en timeout for unge der udviser adfærd, som kan have stor indflydelse på resten af deres liv. Den unge er i konstant kontakt med personer, som tilbyder støtte gennem en svær periode. Tilbuddet bliver ofte brugt i forhold til unge, der har konflikter med deres omgivelser og evt. myndigheder.